NL flag TR flag ES flag RU flag PT flag EN flag CN flag AR flag

Dit lesmateriaal is gemaakt voor mensen die Nederlands gaan leren.

Zij beginnen vaak met het leren van Nederlands, omdat zij zich voorbereiden op het basisexamen inburgering.
Het basisexamen inburgering bestaat uit drie delen.

1. Kennis Nederlandse Samenleving.

U moet 100 vragen over Nederland kunnen beantwoorden. U kunt de antwoorden op die honderd vragen uit het hoofd leren. U krijgt bij het examen een selectie van 30 vragen uit deze 100 vragen. U krijgt multiple choice vragen, telkens begeleid door een foto. U moet steeds het juiste antwoord kiezen met de computer. U moet 21 van de 30 vragen goed beantwoorden. U kunt de 100 vragen bestuderen via www.toetskns.nl Op deze site kunt u ook 4 oefentoetsen vinden. De oefentoetsen zijn perfecte imitaties van het werkelijke examen.

2. Spreekvaardigheid A1.

U moet korte vragen kunnen beantwoorden en u moet zinnen kunnen aanvullen. Meestal is één woord voldoende. U moet dus de juiste woorden leren en ook leren uitspreken. Bij deze methode (website/boek) zijn alle woorden en zinnen geïllustreerd met foto’s. Elke les biedt woorden en zinnen aan met behulp van dagelijkse thema’s, zoals het huis, de familie, de school, het werk en de Nederlandse cultuur. U studeert volgens een beproefde methode van luisteren en nazeggen. U leert niet alleen de betekenis van woorden, maar ook oefent u de uitspraak. Als u studeert met deze website leert u voldoende spreken voor het basisexamen inburgering.

3. Leesvaardigheid A1.

U moet bij het examen woorden kunnen lezen en teksten kunnen begrijpen. Ook voor dit onderdeel is het nodig dat u 1200 woorden leert en begrijpt. Met de kennis van deze basiswoordenschat kunt u de teksten van het basisexamen inburgering begrijpen.

Deze website biedt oefeningen, vertalingen en geluidsbestanden.

Daarnaast is er een app ontwikkeld bij het boek – beschikbaar via Google Play Store en iTunes. Website en app bieden ongeveer hetzelfde.

Ad Appel heeft sinds de invoering van het Basisexamen Inburgering in 2006 duizenden studenten geholpen met zijn doeltreffende lesmateriaal, websites en cursussen.

Succes met het leren van Nederlands!

Ad Appel